Stichting Bureau Toerisme heeft een demo GIS DATA platform gebouwd waarop geïnventariseerde data kan worden gepubliceerd en geanalyseerd. Destidata, de naam van het nieuwe platform, is speciaal gemaakt voor overheden en gebiedsbeheerders. 

Met het platform Destidata wil Stichting Bureau Toerisme beleidsmakers een instrument geven waarmee zij hun toeristische data beter kunnen structureren t.b.v. beleidsbeslissingen en communicatie met stakeholders. Het instrument levert bovendien een bijdrage aan de ontwikkeling van standaardisering van data rondom recreatie en toerisme.

Stichting Bureau Toerisme trekt onder andere samen op met de Data Alliantie en NBTC om ook de mogelijkheden van dit platform verder te ontwikkelen.

Destidata is een van de voorbeelden in Nederland waar de branche naar zoekende is. Naar een centrale plek waarop data verzameld en geanalyseerd kan worden.

“Wij hebben gemerkt dat er een grote behoefte is aan data, kennis en inzicht rond om recreatie en toerisme.”, aldus directeur Richard de Bruin – initiatiefnemer en bedenker van dit platform. “Er is veel versnipperde informatie beschikbaar bij verschillende organisaties. Destidata kan al deze informatie samenbrengen en overzichtelijk presenteren. Met Destidata wordt de data ook geborgen, zodat bij bestuurlijke en ambtelijke wisselingen informatie en kennis niet verloren gaat.”

De techniek achter Destidata is ontwikkeld door ESRI; een bouwer van digitale informatiesystemen, die al jarenlange ervaring heeft met toepassingen binnen overheidsorganisaties. Het demo-platform Destidata is financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. Voor de provincie Gelderland is het belangrijk dat data omtrent bezoekersdrukte, duurzaamheid en toegankelijkheid wordt verzamelt en inzichtelijk wordt gepresenteerd.

Destidata is sinds vandaag online. Het is gevuld met demo data van alle gemeenten in het Gelderse Rivierenland. De demo geeft de basisstructuur weer. Bij doorontwikkeling is het zelfs mogelijk om dashboards toe te voegen en benchmarks te organiseren tussen gemeenten, regio’s en/of provincies.

Om toegang te krijgen tot de demo kunnen geïnteresseerden zich aanmelden via https://destidata.nl/contact/.