Veel gebruikte
informatie

Veel gebruikte informatie

Vinden van de meest geschikte ontwikkellocaties

Op welke plekken is de toeristisch recreatieve infrastructuur het verst ontwikkeld. Deze clusters kun je vinden door diverse lagen aan te zetten zoals: attracties, horeca, recreatiebedrijven, en routenetwerken. Op basis van deze gegevens kun e bijvoorbeeld zien of de balans tussen verblijfsrecreatie, de dagrecreatieve activiteiten en de ondersteunende voorzieningen in balans is.
Gemeenten en provincies die de toeristisch recreatieve sector meer ontwikkelruimte bieden, willen weten of hun beleidsmaatregelen tot de gewenste ontwikkelingen leiden. Door kaarten op basis van datum te gebruiken maak je de ontwikkeling in de tijd monitoren. Zo kun je meten of de groeidoelstelingen worden bereikt, welke factoren en matregelen de meeste invloed hebben, en of tussentijds bijsturen noodzakelijk is.

Schrijf je in en abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij respecteren uw privacy en tolereren geen spam