Overige
Gebiedsbeheerders

Meerwaarde gebiedsbeheerders
Voor beheerders van grotere gebieden, waar ook recreatie een belangrijke rol speelt, kan de tool van DestiData een nuttige rol spelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beheerders van natuurgebieden waterschappen/recreatieschappen of samenwerkingsverbanden van partijen die gronden in bezit hebben. Enkele analyses die hen ten dienste staan:

- Bewaak de balans van toeristenstromen en ontzie kwetsbare gebieden

- Benchmark de output van gebied tot gebied

- Optimaliseer het toeristisch recreatief gebruik van je land(goed)

- Ontdek de witte vlekken in het voorziening-aanbod

- Breng de maatschappelijke relevantie van je aanbod en activiteiten in kaart (voor overheden en subsidieverstrekkers)

Schrijf je in en abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij respecteren uw privacy en tolereren geen spam