Beleidsondersteuning
gemeenten

Beleidsondersteuning

Welke meerwaarde biedt DestiData voor gemeenten?

Daarvoor kijken we zowel naar de ambtelijke als politieke organisatie, die als een team samenwerken om beleidsbeslissingen weloverwogen te onderbouwen. Enkele factoren die zorgen voor een sub-optimale werkwijze:

1. Wisselingen in politiek en ambtelijk apparaat – Overdracht van dossiers leidt tot verlies aan kennis en ervaring.

2. Het bijhouden van gegevens vraagt om een structurele taakstelling – Bijhouden van interne data + vinden van externe data is bijzonder arbeidsintensief

3. Onderbouwing en verantwoording van beleidsbeslissingen – Kennis om de beschikbare gegevens op een juiste manier te kunnen duiden. Niet elke gemeente heeft een inhoudelijk specialist in huis.

4. Communicatie van beleidsbeslissingen – Vertaalslag van ambtelijk jargon naar een overzichtelijk verhaal richting ondernemers, inwoners en stakeholders.

5. Data van buiten de gemeentegrenzen is in beperkte mate aanwezig. – De toeristisch recreatieve infrastructuur houdt echter niet op bij de gemeentegrens.
DestiData biedt gemeenten een centraal en overzichtelijk systeem waarmee:

- Informatie makkelijk kan worden overgedragen;

- Informatie uit verschillende bronnen makkelijk kan worden gekoppeld

- Een totaaloverzicht van informatie voor meerdere partijen toegankelijk wordt

- Een output op basis van kaartmaterieel die de communicatie over een onderwerp vereenvoudigd.

Schrijf je in en abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij respecteren uw privacy en tolereren geen spam