Beleidsondersteuning
provincies

Beleidsondersteuning

Welke meerwaarde biedt DestiData voor provincies?

Daarvoor kijken we zowel naar de ambtelijke als politieke organisatie, die als een team samenwerken om beleidsbeslissingen weloverwogen te onderbouwen. Enkele factoren die zorgen voor een sub-optimale werkwijze:

1. Wisseling van politiek en ambtelijk apparaat - Overdracht van dossiers leidt tot verlies aan kennis en ervaring.

2. Het bijhouden van gegevens vraagt om een structurele taakstelling - Bijhouden van interne data + vinden van externe data is bijzonder arbeidsintensief

3. Communicatie van beleidsbeslissingen - Vertaalslag van ambtelijk jargon naar een overzichtelijk verhaal richting ondernemers, inwoners en stakeholders.

4. Werken nu met verschillende aanlevervormen door gemeenten – Provincies voegen gegevens van verschillende gemeenten samen. Zijn deze data wel op basis van dezelfde definities verzameld?

5. Heeft belang bij grensoverschrijdende data tussen gemeenten en provincies – o.a. voor het opstellen van gebiedsvisies.

DestiData biedt provincies een centraal en overzichtelijk systeem waarmee: - Informatie makkelijk kan worden overgedragen; - Eenheid in output kan worden gerealiseerd bij gegevens die door verschillende gemeenten worden aangeleverd. - Informatie uit verschillende bronnen makkelijk kan worden gekoppeld - Een totaaloverzicht van informatie voor meerdere partijen toegankelijk wordt - Een output op basis van kaartmaterieel die de communicatie over een onderwerp vereenvoudigd.

Schrijf je in en abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij respecteren uw privacy en tolereren geen spam