Licentie
voor adviesbureaus

Licentie adviesbureaus

DestiData is een onafhankelijk platform en niet verbonden aan een specifiek adviesbureau. De data-output via DestiData maakt het werk van een consultant overzichtelijker; zeker als het aankomt op het interpreteren en communiceren van de resultaten. 


Consultants met een achtergrond in recreatie, toerisme en destinatie-ontwikkeling kunnen een bureaulicentie afsluiten als erkend DestiData analist. Zij ontvangen daarvoor een training met de software en de benodigde inloggegevens om met het systeem te werken.

Het aansluiten als Erkend DestiData analist heeft de nodige voordelen: 

DestiData is een analysetool. Voorafgaand (o.a. dataverzamelen) en na afloop (b.v. rapportage, advisering en projectontwikkeling) van de analyse zijn er diverse werkzaamheden die door uw adviesbureau kunnen worden ingevuld.
Gemeenten en provincies die al met het systeem werken zullen graag werken met een bureau dat het systeem al goed kent.
DestiData is een analysetool. Voorafgaand (o.a. dataverzamelen) en na afloop (b.v. rapportage, advisering en projectontwikkeling) van de analyse zijn er diverse werkzaamheden die door uw adviesbureau kunnen worden ingevuld.
Heeft uw adviesbureau, uit eerder onderzoek, zelf al datasets in huis? Dan kunt u deze eenvoudig binnen het systeem toevoegen en daarmee uw meerwaarde als consultant verder vergroten.
Wij werken met een provisiesysteem voor nieuwe licentienemers. (gemeenten en provincies)
U wordt betrokken bij verdere doorontwikkeling van DestiData en kunt input leveren voor nieuw te ontwikkelen tools en datasets binnen het systeem.

Partners

Maak kennis met onze partners

Monica Wagenaar

De Afdeling Onderzoek

De Afdeling Onderzoek werkt op de raakvlakken tussen onderzoek en marketing en richt zich met name op de vrijetijdssector. De Afdeling Onderzoek heeft – in de persoon van Monica Wagenaar – jarenlange ervaring in communicatie, marketing en onderzoek en is in staat verbindingen te leggen tussen deze vakgebieden.

Informeer of meld je bureau aan als

‘Erkend DestiData Analist’: