Werkveld
recreatie en toerisme

Werkveld recreatie en toerisme
Het belang van de toeristisch recreatieve sector in Nederland is de afgelopen jaren fors toegenomen. Meestal wordt bij een sectorontwikkeling alleen gekeken naar de economische bijdrage. De gastvrijheidseconomie speelt daarnaast ook een belangrijke rol in diverse sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. De sector blijkt ook bij economische tegenwind een stabiele factor in te zijn in de Nederlandse economie waar steeds meer mensen hun inkomen ut genereren.
De meest recente rapporten over de betekenis van recreatie en toerisme voor de Nederlandse maatschappij zijn:

- Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie (Gastvrij Nederland, maart 2021) http://www.gastvrij-nederland.nl/Maatschappelijkewaarde_compressed.pdf

- Kerncijfers toerisme en recreatie 2019 (nbtc) https://www.nbtc.nl/nl/site/kennisbank/cijfers-statistieken/kerncijfers-toerisme-recreatie-2019.htm )

Het eerstgenoemde rapport concludeert: “De brede gastvrijheidssector, inclusief binnenlands, inkomend en uitgaand toerisme, verblijfs- en dagrecreatie, horeca, sport, cultuur, beurzen en congressen, vervoer van toeristen en recreanten en evenementen, is met een omzet van 91,2 miljard euro en werk voor 813.000 mensen economisch van evidente betekenis.”

Voor diverse provincies, regio’s en gemeenten is dit belang relatief nog veel groter.

Schrijf je in en abonneer je op onze nieuwsbrief

Wij respecteren uw privacy en tolereren geen spam