Het onderwerp ‘recreatie en toerisme’ blijkt in de maatschappelijke discussie vaak de speelbal van ‘iedereen die daar ervaring mee heeft’. En dat blijkt een hele grote en diverse groep te zijn. Het argument ‘overtoerisme’ heeft de laatste tijd aan populariteit gewonnen. Ook hier ontbreekt vaak onderbouwing met relevante cijfers. Het gevolg is dat ambtenaren en politici vaak zonder solide basiskennis de discussie met de maatschappij aan moeten gaan. Leidt dit tot de beste plannen?

De onderbouwing van het toeristisch recreatief beleid zou in de praktijk gebaseerd moeten zijn op structureel opgebouwde en relevante gegevens. Bij veel gemeenten, provincies en andere overheden wordt vooral gebruik gemaakt van de data die binnen de organisatie aanwezig zijn; vaak verzameld voor andere doeleinden. Veelal begint de gegevensverzameling pas op het moment dat er een beslissing moet worden genomen. Het gevolg is dat historische data vaak gebrekkig aanwezig zijn – als deze al kunnen worden geïnventariseerd.

Een systeem om toeristisch recreatieve data overzichtelijk, up-to-date, en in onderlinge samenhang te presenteren is in de maak; DestiData. De techniek wordt verzorgd door ESRI; een gis-systeem waar veel gemeenten al dagelijks mee werken. Hierin worden gegevens van de eigen organisatie samengevoegd met open data over de recreatieve infrastructuur uit verschillende bronnen. Door het in- en uitschakelen van verschillende kaartlagen kun je vrijwel elke toeristisch recreatieve ontwikkeling op een duidelijke manier in beeld brengen. Daarmee kun je als beleidsmaker je plannen veel sterker onderbouwen.